Alustasime Erasmus+ projektiga "DROPS OF AWERENESS"

02.oktoobril 2019 läbis 17 kuuendikku Pernova Loodusmajas õppeprogrammi "Õppekäik Pärnu jõe äärde".
Võtsime veeproove ja uurisime jõe elustikku 3 tunni jooksul. Tulemused olid suurepärased.
Programmi läbimine oli esimeseks koolituseks, et edukalt osaleda meie kooli Erasmus+
projektis "DROPS OF AWERENESS".
Kommentaarid