2. c klass Pärnu Tehnikamajas "Teadlaste öös"

26. septembril käis 2. c klass Pärnu Tehnikamajas Teadlaste öö töötoas „101 eksperimenti“.

Lapsed said väikeste rühmadena osaleda mitmetes põnevates töötubades, ise katsetades ja proovides, samas tutvusime ka tehnikamaja ringidega. Lapsed said proovida oma reaktsiooni kiirust, selgitada metallide omadusi, katsetada vee pindpinevust, teha katseid munaga, meisterdada, joonistada kinniseotud silmadega, maanduda lennuk simulatsiooni teel. Kahjuks jäi aega väheks, et kõikides eksperimentides osaleda.
õpetaja IngaKommentaarid