Retk läbi erinevate ökosüsteemide


6.klassid osalesid 17.oktoobril 2018 Pernova Loodusmaja

aktiivõppeprogrammis "Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide".

Tutvusime  Pärnumaa ökosüsteemidega (mets, raba, rannaniit) Lõuna-Pärnumaa maastike näitel.

Külastasime Luitemaa looduskaitseala ja Pikla rannaniitu, uurisime metsarindeid ja vaatlesime rändlinde.Kommentaarid