Meie kool Erasmus+ projektilähetusel Ungaris

Oktoobri esimesel nädalal viibis Pärnu Kuninga tänava põhikooli esindus Erasmuse projekti raames Ungaris Budapestis keskkonnakoolitusel, andmaks õpilastele põhjalikumad keskkonnateadmised kodumaa ja projekti partnerriikide looduse kohta.Kohtumise üks põhisihte oli rahvusvahelise keskkonnaalase fotonäituse ülespanek vastuvõtvas koolis. Igas partnerkoolis korraldati septembris näitus kliimamuutustest, kestlikust arengust ja liigilisest mitmekesisusest. Eesti õpilaste ja õpetajate pildid kujutasid Eesti rabasid, lumiseid talvi, Pärnu linnalehmi rannaniidul, üleujutust Pärnu rannas ja paraku inimtegevuse halba mõju keskkonnale.Teine oluline projektisündmus oli kõigi partnerkoolide õpilaste tehtud keskkonnafilmide esilinastumine kooli arvutiklassis. Eesti õpilaste lühifilm kujutas nii Eesti liigilist mitmekesisust kui ka inimtegevuse halba keskkonnamõju Ida-Virumaa põlevkivikaevanduste tõttu. Õpilaste video lõppes karmi sõnumiga: kui me ei hakka elama keskkonnahoidlikumalt, pole Eestis varsti enam nelja aastaaega.Veel peeti loenguid keskkonna säästmisest, näiteks räägiti veest ja selle kokkuhoiu olulisusest. “Selgus, et eestlased on Euroopa Liidu üks vett säästvamaid rahvaid,” oli Kuninga tänava põhikooli projektijuht Liis Raal-Virks uhke. Ühtlasi kõneldi plasttoodete kahjulikkusest loomadele ja lindudele ning tutvuti kohaliku kultuuriga.
Erasmuse projektis „Climates: together for the better“ osalevad inimesed Ungarist, Saksamaalt, Hispaaniast Tenerife saarelt ja Prantsusmaa koosseisu kuuluvalt Martinique’i saarelt. Lähetuse käigus tutvutakse kõigi partnerriikide keskkonna ja kliima eripäradega, et üheskoos keskkonnaprobleemidele lahendusi leida ja parema tuleviku heaks miskit koos ära teha.

https://parnu.postimees.ee/6424855/kuninga-kooli-opilased-viisid-fotonaituse-budapesti

Kommentaarid